25.06.2016 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında

derneğimizin feshine karar verilmiştir. Üyelerimize ve faaliyetlerimizi

takip eden sevenlerimize bu güne kadar bizi destekledikleri için

teşekkür ederiz.